DOLCE & GABBANA

Dolce&Gabbana Denim Short
Dolce & Gabbana Marina-print silk shirt
Dolce & Gabbana motif-detail T-shirt
Dolce & Gabbana zig-zag silk polo shirt
Dolce & Gabbana DG-logo cut-out slides
Dolce & Gabbana DG-jacquard blazer